Competentie ontwikkeltraject Facilitair

Een professionele facilitaire organisatie

In 5 stappen naar een duurzame facilitaire organisatie? Door het ontwikkeltraject te doorlopen, worden alle aspecten van uw facilitaire organisatie tegen het licht gehouden en samen met u een stappenplan gemaakt. Na het bestendigen van het doel, wordt de realisatie van de uit te voeren acties in gang gezet. Uiteindelijk wordt gezorgd voor borging op mens, systeem en proces zodat u een duurzame facilitaire dienstverlening ervaart binnen business support. Een blijvende verandering.

Beschrijving

Gedurende het competentie ontwikkeltraject gaan wij samen met u en uw team kijken wat het vertrekpunt is, de droom (waar wilt u met uw facilitaire organisatie staan), hoe dit te realiseren en hoe er voor te zorgen dat de doorgevoerde veranderingen ook beklijven.

Het traject ziet er als volgt uit:

 • Stap 1 – Het vertrekpunt

  Een beeld door scans, interviews en audits.

 • Stap 2 – De droom

  De gewenste outcome vertaald in ambities.

 • Stap 3 – Het pad

  Hoe te komen tot de gewenste situatie.

 • Stap 4 – De realisatie

  Werken naar het gewenste resultaat.

 • Stap 5 – De borging

  Borging op medewerker, proces en systeem.

Een uitleg over de verschillende stappen:

 1. Het vertrekpunt: samen met u bepalen wij wat de huidige status van uw facilitaire organisatie. Dit kan worden gedaan aan de hand van een audit, interviews/gesprekken, QuickScan Facilitaire Services en andere middelen. Samen met u stemmen wij af welke instrumenten u wenst in te zetten, hoe gedegen deze inventarisatie moet zijn en waar wij ons primair op richten. Bij deze inventarisatie richten wij ons bijvoorbeeld op de organisatorische aspecten, de medewerkers, de procesinrichting, het gebruik van systemen, de inrichting van de producten en dienstencatalogus, de inrichting van (klant)communicatie, de performance van leveranciers;
 2. De droom: door middel van het doen van verschillende workshops bepaalt u met uw team (onder andere door het inzetten van coaching technieken) wat de droom is van de facilitaire organisatie. Waar wilt u staan? Wanneer wilt u daar staan? Wat bepaalt wanneer u daar bent? Hoe ziet de wereld er uit als u daar bent? Vanuit een brede scope werken we steeds meer naar een gedetailleerd beeld toe. Hiervoor hebben wij meerdere workshop methodieken ontwikkeld om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. En bijvoorbeeld een business canvas sessie kan u daarbij helpen;
 3. Het pad: wanneer het vertrekpunt en de droom zijn bepaald, bepalen we samen met u welke stappen benodigd zijn om daar te komen. Afhankelijk van uw wensen en voorkeuren kan dit een gedetailleerd activiteitenoverzicht zijn (tot een Gantt projectplan aan toe) of een meer globale wijze waarbij we werken vanuit een product backlog (Agile Scrum methodiek), waarbij er steeds kleine stapjes worden opgeleverd (sneller resultaat), gaandeweg bijgestuurd kan worden en activiteiten weggehaald danwel toegevoegd kunnen worden;
 4. De realisatie: afhankelijk van de te bewandelen weg gaan u en uw team aan de slag met de stappen op het pad om vanuit het vertrekpunt te komen tot uw droom. Desgewenst kunnen wij hier in meer of mindere mate ondersteuning bij leveren door inzet van onze professionals en/of enablers. Het gaat er uiteindelijk wel om dat u en uw team de verandering door maken (als onderdeel van de borging);
 5. De borging: alhoewel wij het leuk vinden om dit soort trajecten te doen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat we regelmatig moeten terugkomen. Daarom zorgen we voor de borging van de resultaten van het veranderingstraject. Wij noemen dat “de facilitaire organisaties helpen zelfstandig te ontwikkelen”.

De invulling, inspanning, uitkomsten en tijdsduur zijn bij het competentie ontwikkeltraject erg afhankelijk van de gewenste situatie en het vertrekpunt, alsmede de inzet van alle betrokkenen. Daarom vinden wij het belangrijk om van te voren goed met elkaar de verwachtingen af te stemmen.

Extra informatie

Werkwijze

Wij beschikken over een aantal templates/formats en workshops welke wij kunnen inzetten
De wijze waarop dit traject wordt verricht, alsmede het afstemmen van de kaders gebeurt altijd voordat het traject wordt gestart

Op aanvraag

Het competentie ontwikkeltraject is altijd maatwerk voor uw organisatie. Alhoewel wij standaard templates/formats en werkwijzen tot ons beschikking hebben, stemmen wij altijd af wat u verwachtingen en behoeften zijn.
De kostprijs is daarom altijd afhankelijk van de grootte, zwaarte, afstemming en kaders die gesteld worden. Een indicatie valt vooraf niet te geven. Wel geldt dat bij inzet van verschillende instrumenten er staffelkortingen van toepassing zijn.

Contactpersonen

Vincent Schenkels en Martijn van der Borght

Meer informatie

Wilt u meer weten over het competentie ontwikkeltraject, meer inhoudelijke informatie ontvangen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij komen graag bij u langs!

Neem met ons contact op via +31(85) 130 64 62 of business-support@the-enablers.nl

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Competentie ontwikkeltraject Facilitair” te beoordelen