QuickScan Facilitaire Services

Snel inzicht in uw facilitaire dienstverlening

Wilt u snel inzicht in hoe uw facilitaire producten, diensten en processen te verbeteren? Doe onze Quick Scan Facilitaire Services en u heeft direct in beeld hoe uw huidige organisatie er voor staat en welke verbeteringen (quick wins) u kunt door (laten) voeren. Helder, transparant en duidelijk.

Beschrijving

Om snel een volledig beeld te krijgen op de verschillende aandachtsgebieden binnen uw facilitaire organisatie, hebben wij de QuickScan Facilitaire Services ontwikkeld. Een scan die snel inzicht geeft in de volgende aspecten:

  • Servicedesk;
  • Gebouw en terrein;
  • Beveiliging en veiligheid;
  • ICT en telefonie;
  • Documentenbeheer en logistiek;
  • Catering, evenementenbeheer en vergadervoorzieningen;
  • Werkplek, inrichting en werkomgeving;
  • Inkoop en contractmanagement;
  • Service-, klant- en demand management.

Binnen deze aandachtsgebieden kijken wij naar een aantal onderdelen als beleid, procesinrichting, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden. Per onderdeel gaan we dieper in op specifieke onderdelen van het aandachtsgebied, de subonderdelen. Bijvoorbeeld bij beveiliging en veiligheid kijken we ook naar bedrijfshulpverlening, EHBO, bedrijfscontinuïteit, security awareness, arbeidsomstandigheden, clean-/cleardesk policy, etc.. En bijvoorbeeld bij ICT naar printers, scanners, telefonie, AV-middelen, conference call functionalteit, beacons/IoT, het FMIS, mobiele telefonie, etc..

Per onderdeel kijken we naar wat de standaard is of moet zijn en wat de daadwerkelijke situatie is. Op basis van de “IST” en de “SOLL’ maken wij de GAP-analyse waarbij de impact bepalen en de prioritering hoe belangrijk het aspect is. Op basis van de impact en prioritering volgt vervolgens een actielijst van de op te pakken punten. Wij benoemen per punt of het een quick win betreft en hoeveel uren geschat wordt dat nodig is om naar de gewenste situatie te komen.

Op deze wijze heeft u snel een overzicht van de acties en prioriteiten en welke snelle stappen u kunt nemen om de facilitaire dienstverlening te verbeteren. Vervolgens kan dit input zijn voor een verbetertraject of voor uw jaar- en/of actieplannen voor de komende periode.