Business support met focus op rendement, mens en planeet

Vincent eerst intern, daarna via zijn eigen facilitair adviesbureau Vincere FM, wat daarna is overgegaan in The Enablers gedurende ruim zes jaar als changemanager een positieve bijdrage geleverd aan het ontstaan van het Regionaal Facilitair Collectief kring Noord-Holland bij de Rabobank. en samenwerkingsverband tussen uiteindelijk meer dan zeven Rabobanken op het gebied van Facility Management en facilitaire dienstverlening. Het uiteindelijke doel om een gezonde, innovatieve, vernieuwende en inspirerende werkomgeving te creëren, waarin medewerkers van de Rabobank maximaal in staat worden gesteld om hun doelen na te streven.

Binnen dit project heeft The Enablers (Vincent Schenkels) een continue bijdrage aan het verandermanagement geleverd door de missie, visie en strategie te ontwikkelingen voor het RFC en deze continu bij te stellen en af te stemmen met Facility Management Rabobank Nederland. Alhoewel het RFC “voor de troepen uitliep” is in de uiteindelijke verdere verhoging van de regieknip, de verandering naar regie- en demand management, de outsourcing van de facilitaire dienstverlening en verder een uitvoerige bijdrage geleverd en zijn elementen van de huidige inrichting nog steeds gestoeld op de grondbeginselen vanuit het RFC en de inbreng van The Enablers.

Daarnaast heeft The Enablers het gehele transitiemanagement verricht wanneer banken werden aangesloten op het collectief, inclusief de aansturing van de activiteiten, aansturen van het transitieteam, gap-analyses verrichten, schrijven en monitoren van het activiteitenplan, verrichten van het projectmanagement etc.. Alsmede dat voor het RFC een aantal specifieke projecten zijn verricht, waaronder het centraliseren van het elektronisch klantdossier bulkscannen en het verwerken van fysieke post.

Er zijn vele activiteiten verricht, waarbij enkele hoogtepunten:

  • Visie, missie en strategie ontwikkeling op het facility management binnen het lokale banken domein;
  • Aanbesteding verricht op Soft Services en mantelcontract ontwerp voor de banken in kring Noord-Holland;
  • Bijgedragen aan de requirements voor de Hard Services voor de kring Noord-Holland;
  • Ontwerp van transitiemanagement voor het aansluiten van lokale banken op het RFC;
  • Ontwerp van een QuickScan Facilitair op facilitaire dienstverlening;
  • Integrale dashboarding ontwikkeling en sturing en verantwoording strategie, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Projectmanagement en deelname boards inzake soft services outsourcing, FMIS invoering (Axxerion) en visie-ontwikkeling FM binnen Rabobank;
  • Verandermanagement van het RFC binnen Noord-Holland;
  • Ondersteuning en advisering Facilitair manager Regionaal Facilitair Collectief.