Business support met focus op rendement, mens en planeet

Bij Fruition Partners wordt een bestaand FMIS (FMA), verder uitgewerkt met allerlei nieuwe functionaliteiten. Daartoe levert Vincent via Ifmec een rol als senior FM consultant.

Als senior FM consultant worden de volgende bijdragen geleverd:

  • Strategisch gesprekspartner;
  • FM advisering over de functionaliteit benodigd vanuit een FM perspectief;
  • Ondersteuning Agile projectteam t.a.v. strategie/roadmap/strategische keuzes;
  • Functioneel ontwerp van nieuwe functionaliteiten en het inrichten van benodigde requirements;
  • Ondersteuning bij het ontwerp van verschillende marketinguitingen en informatiedocumenten.

De FM consultant is een onderdeel van het DevOps team en ondersteund de productowner van het team.