Business support met focus op rendement, mens en planeet

Voor Pantar Amsterdam is Martijn als interim facilitair consultant en teamcoach aangesteld om te helpen om de facilitaire organisatie van Pantar verder te professionaliseren. In deze rol ondersteunt hij de facilitaire organisatie en het facilitair team dagelijks en adviseert hij het management team daarnaast over de gewenste verdere ontwikkeling. Daarnaast zorgt hij als teamcoach dat het facilitaire team steeds beter gaat functioneren.

Deze opdracht wordt uitgevoerd via het netwerk van Ingrid Vasenna van Vasenna – Werving en selectie van facilitaire professionals.

Pantar Amsterdam biedt werk en begeleiding aan ruim 3.000 inwoners van Amsterdam en Diemen en richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat zij een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Of problemen hebben (gehad) of verslaafd zijn geweest. Pantar gelooft dat iedereen waarde heeft en kan werken. En vanuit deze kernvisie past Pantar als opdrachtgever goed bij de uitgangspunten van The Enablers. Wij zijn dan ook blij voor Pantar te mogen werken.