Business support met focus op rendement, mens en planeet

Namens Puur en partners heeft Martijn bij UTS (als contracter met CBRE in het bankwezen) de procesinrichting verzorgd van grotere huisvestingsprojecten en -trajecten, in de rol van Facilitair manager. Het doel was om structuur aan te brengen in de dienstverlening en het gehele proces van aanvraag tot aan nazorg goed te laten verlopen. Daartoe zijn de processen gestandaardiseerd en geoptimaliseerd.