Business support met focus op rendement, mens en planeet

Voor Britta Bouma van Hidden Values heeft Natascha voor een periode van een jaar het virtual assistance/management voor haar rekening genomen. Onderdelen als het agendabeheer, het verrichten van de mailings via o.a. MailChimp en andere office management taken werden uitgevoerd vanuit de rol van virtual assistant.

Hidden Values richt zich op ondernemers, managers en bestuurders met resultaatverantwoordelijkheid en brengt met name de verborgen talenten bij personen, groepen en organisaties naar boven die belangrijk zijn in de dynamische omgeving waarin wordt geacteerd.