Persoonlijke coaching

Effectief met een fonkeling

Door op het balkon te gaan staan, neemt u afstand. U wordt efficiënter en krijgt meer inzicht om uw gedrag daar op af te stemmen. Overzicht geeft inzicht. Door regelmatig op een afstand te kijken naar uw eigen gedrag en uw reactie op anderen, ontwikkelt u het vermogen om in positieve zin te veranderen. Door eigen kennis verder te ontwikkelen door eigen ervaringen te bespreken met een coach, zorgt er voor dat u leert bekwamer te worden in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die automatisch programmeren tot gevolg heeft. Het geeft een glimlach als u nieuwe inzichten krijgt en zorgt uiteindelijk voor die fonkeling!

Teamcoaching

Van big five naar high five

Samen sterker door teamcoaching. Verhoog de efficiency van teamleden en de productiviteit van uw team. Samen versnellen om tot het beste resultaat te komen. Heeft u alle juiste teamrollen in uw team? Zijn alle teamleden op naar elkaar? En naar u als leider van het team? Met teamcoaching kunt u uw team laten versnellen waardoor doelen wel worden gehaald.

Competentie ontwikkeltraject Facilitair

Een professionele facilitaire organisatie

In 5 stappen naar een duurzame facilitaire organisatie? Door het ontwikkeltraject te doorlopen, worden alle aspecten van uw facilitaire organisatie tegen het licht gehouden en samen met u een stappenplan gemaakt. Na het bestendigen van het doel, wordt de realisatie van de uit te voeren acties in gang gezet. Uiteindelijk wordt gezorgd voor borging op mens, systeem en proces zodat u een duurzame facilitaire dienstverlening ervaart binnen business support. Een blijvende verandering.