Business Canvas

User stories als basis voor bedieningsconcept

Het Business Canvas voor Facility Management kan gebruikt worden om het bedieningsmodel goed in kaart te brengen op basis van user stories en zodoende in beeld te brengen welke kwaliteiten ingezet kunnen worden en hoe maximaal waarde toegevoegd kan worden aan de organisatie.

Teamcoaching

Van big five naar high five

Samen sterker door teamcoaching. Verhoog de efficiency van teamleden en de productiviteit van uw team. Samen versnellen om tot het beste resultaat te komen. Heeft u alle juiste teamrollen in uw team? Zijn alle teamleden op naar elkaar? En naar u als leider van het team? Met teamcoaching kunt u uw team laten versnellen waardoor doelen wel worden gehaald.

QuickScan Facilitaire Services

Snel inzicht in uw facilitaire dienstverlening

Wilt u snel inzicht in hoe uw facilitaire producten, diensten en processen te verbeteren? Doe onze Quick Scan Facilitaire Services en u heeft direct in beeld hoe uw huidige organisatie er voor staat en welke verbeteringen (quick wins) u kunt door (laten) voeren. Helder, transparant en duidelijk.

Hospitality Scan

Wees welkom! Een gastvrij ontvangst

Met de hospitality scan beoordelen wij op 6 onderdelen de beleving van uw bezoekers, medewerkers en gasten op uw locatie(s). Wij kijken naar de voorbereiding van bezoeken, de informatievoorziening, de aankomst, het ontvangst, de geboden faciliteiten, de inrichting van de receptie en hoe het proces rond het vertrek is georganiseerd. Met de uitkomsten geven wij u tips, tricks, quick wins en een rapport met acties hoe uw gastvrijheid te verhogen. Desgewenst kunnen wij de acties ook voor u (laten) uitvoeren.

Competentie ontwikkeltraject Facilitair

Een professionele facilitaire organisatie

In 5 stappen naar een duurzame facilitaire organisatie? Door het ontwikkeltraject te doorlopen, worden alle aspecten van uw facilitaire organisatie tegen het licht gehouden en samen met u een stappenplan gemaakt. Na het bestendigen van het doel, wordt de realisatie van de uit te voeren acties in gang gezet. Uiteindelijk wordt gezorgd voor borging op mens, systeem en proces zodat u een duurzame facilitaire dienstverlening ervaart binnen business support. Een blijvende verandering.